• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Er wordt door ons uitgegaan van het positieve, van wat wél goed gaat. We sluiten aan bij de kwaliteiten en sterke kanten van het kind, waarbij we zowel bij instructie als bij ondersteuning duidelijke en bij het kind passende verwachtingen te formuleren samen met kind en ouder/verzorger. Bedoeling van deze benadering is het om de verschillende stappen die een kind in de ontwikkeling maakt, beter en gemakkelijker te laten verlopen en het kind op alle gebied passende resultaten te laten leveren…

Meer info? Bekijk ook het SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL elders op deze Website…

(terug naar homepagina)