• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Na overleg o.a. met de reguliere Basisschool, Speciaal Onderwijs, Medisch Kleuter Dagverblijf of Kind Begeleidings Centrum wordt gekozen voor deze stap, omdat SBO in dat geval de meer passende plek is/lijkt om deze kinderen te begeleiden.

Bij al deze kinderen is in ieder geval sprake van een leerachterstand in voorkomend geval een leerprobleem en/of leerstoornis mogelijk gedragsprobleem c.q. gedragsstoornis. Dit klinkt vaak ernstig, maar door te kiezen voor een bepaalde aanpak (‘instructie’ en ‘ondersteuning op maat’) die meer tegemoet komt aan de mogelijkheden van deze kinderen is er bij heel veel kinderen sprake van een positieve ontwikkeling…..

Naast een afdeling voor kleuters (de zogenaamde Jonge Risico Kinderen –JRK) zijn er een aantal vervolggroepen met het niveau van groep 3 tot en met groep 8 in vergelijk met het reguliere Basisonderwijs…maar…dan wel afgestemd op de specifieke mogelijkheden en behoeften van het kind.

Kijk ook in onze SCHOOLGIDS en SCHOOLPLAN elders op deze Website…

(terug naar homepagina)