• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

Bereikbaarheid

Verzuim

Indien uw kind ziek is, vragen wij U dit telefonisch nog dezelfde dag vóór 9.00 uur ’s morgens te melden bij de administratie (tel. 045- 5412827). Afmeldingen niet via e-mail melden!
Voor elke school bestaat er een registratieplicht van het schoolverzuim. Bij elke vorm van schoolverzuim wordt de datum van het verzuim en de reden ervan genoteerd.
In geval van ongeoorloofd verzuim van drie opeenvolgende dagen en bij herhaaldelijk te laat komen wordt verplicht melding gedaan aan de ambtenaar van de leerplicht. Deze ambtenaar zal dan contact met u opnemen. De school houdt het schoolverzuim bij in de leerlingenadministratie.

Verlof

Uw kind is vanaf de leeftijd van 4 jaar leerplichtig en kan vanaf dat moment alleen vrij krijgen met toestemming van de schoolleiding. De schoolleiding is hierbij gebonden aan en hanteert de wet op de leerplicht. Volgens deze wet kan alleen voor zeer gewichtige redenen zoals: huwelijk, sterfgeval, ernstige ziekten enz. verlof worden verleend.