• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

Ouderraad

Ouderraad SBO Arcadia

De oudervereniging van de SBO- school wordt gevormd door alle ouders van onze leerlingen. 
Het bestuur - dit is de ouderraad - wordt gekozen en dient als een soort klankbord voor de directie van de SBO- school. De vergaderingen van de ouderraad worden bijgewoond door een vaste schoolmedewerker. Regelmatig is er tevens overleg tussen de locatieleiding en de ouderraad omtrent voorgenomen activiteiten van zijde van de ouderraad.

De ouderraad helpt bij het organiseren van de schoolreis, feesten, excursies, schoolkamp en sportactiviteiten.

De ouderraad vraagt van elke ouder een financiële bijdrage, die aan het begin van het schooljaar (tijdens de jaarvergadering) wordt vastgesteld. De bijdrage is een vrijwillige keuze van uw zijde, waarbij er voor de leerlingen van de school veel extra's kunnen worden ondernomen. Deze geldmiddelen worden beheerd door de ouderraad en komen geheel ten goede aan de leerlingen.

Jaarlijks wordt, binnen een - op voorstel van de ouderraad - gezamenlijk vastgesteld activiteitenprogramma, een stevig geldbedrag beschikbaar gesteld aan de SBO- school voor bekostiging van activiteiten ten behoeve van de leerlingen.

Op de algemene jaarvergadering van de oudervereniging wordt uitgebreid rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden tijdens het afgelopen schoolboekjaar en over de voorgenomen activiteiten in het lopende schooljaar. 

Op de volgende data in het schooljaar 2021 – 2022 vergadert de OR:

 • 15-09-2021
 • 20-10-2021
 • 24-11-2021
 • 26-01-2022
 • 16-03-2022
 • 11-05-2022
 • 15-6-2022

Wilt U actief deelnemen aan de activiteiten van de ouderraad of van de oudervereniging, neem dan contact op met het secretariaat.
Denk aan het principe:'VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK'. 

De voorzitter van de ouderraad: mevr. Brigitte Melse-Bosch
De penningmeester van de ouderraad: dhr. Desmond Rutten
Het secretariaat van de ouderraad: mevr. Gianna Rutten-Pinna

Via de school kunt u in contact komen met mevr. Gianna Rutten-Pinna