• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

Medezeggenschapsraad

MR SBO Arcadia

Elke school is verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De functie van de MR is om mede erop toe te zien dat de school goed functioneert. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. De MR geeft advies over of instemming aan voorgenomen besluiten van het College van bestuur en/ of directie & schoolteam.

Een medezeggenschapsraad bestaat voor een deel uit personeels -en oudergeleding. Beide geledingen vertegenwoordigen hun achterban en onderhouden de contacten met de directie van de school en de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Gezien het aantal leerlingen heeft de MR van SBO Arcadia vier leden t.w. 2 personeelsleden en 2 ouders. Om de twee jaar worden er door de medezeggenschapsraad van de school verkiezingen gehouden voor één of meerdere zetels in deze MR.

De huidige MR bestaat uit:

  • Mevr. Lilian Schoonbrood: voorzitter en penningmeester (personeelsgeleding)
  • Mevr. Hanneke Scheeren: secretaris (personeelsgeleding)
  • Dhr. Jurriaan van der Laan (oudergeleding, vader van Jippe)
  • Mevr. Joyce Szalata (oudergeleding, pleegmoeder van Yvana)

De MR vergadert ca. 6 maal per schooljaar. De agenda van deze vergaderingen heeft betrekking op de organisatie en inrichting van de school. De MR heeft instemmingsrecht -en/ of adviesrecht daar waar het gaat over zaken als; zorgplan, schoolondersteuningsplan, schoolgids, jaarplan, verkeersveiligheid en ARBO plan. Deze vergaderingen zijn openbaar (tenzij anders vermeld), zodat u als toehoorder aanwezig kunt zijn. Mochten er ouders zijn die ideeen hebben over voornoemde zaken of anderszins de organisatie en inrichting van de school, dan horen wij dat graag. 

Op de volgende data in het schooljaar 2021-2022 vergadert de MR:

 • 29-9-2021
 • 24-11-2021
 • 26-01-2022
 • 24-03-2022
 • 18-05-2022
 • 22-06-2022

De vergaderingen vinden plaats op school. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom!

Mocht u vragen hebben die u graag voor wilt leggen aan de MR dan kunt u ons bereiken via het mailadres van de MR:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze nieuwste versie van ons MR-reglement is in te zien door op onderstaande koppeling te klikken:
(binnenkort beschikbaar)