• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

Nieuwsberichten

Nieuwsvideo SBO Arcadia

Gelieve de video niet te downloaden of verder verspreiden.

MEDEDELINGEN VOOR OUDERS/VERZORGERS

Ik hoop dat het in deze ' bizarre en vreemde tijd' gezien de omstandigheden goed met jullie en je kinderen gaat en jullie en je familie gevrijwaard zijn en blijven van dit verschrikkelijke virus.
Zojuist is het besluit gevallen dat de situatie zoals die de afgelopen 2 !/2 week heeft geduurd voort zal duren tot eind van de meivakantie (6 mei a.s.) . Dit betekent dat jullie kinderen (onze leerlingen) nog steeds een aantal weken niet naar school toe kunnen en we de ' (t)huiswerkonderwijs' - situatie zullen moeten voortzetten.

Lees meer

(T)huiswerk

Beste ouders/verzorgers,

Op dit moment hebben we de volgende mogelijkheden inzake het volgen van onderwijs door uw kind:

Mogelijkheden om (t)huiswerk te maken bij langere afwezigheid:

 We hebben op school voor ieder kind (t)huiswerk klaargemaakt ‘op maat’. Dit (t)huiswerk sluit dus aan bij de werkjes waar uw dochter/ zoon op dit moment mee bezig is. Deze zijn door de leerkrachten bij u thuis bezorgd. Voor eventuele vragen van uw kant, kunt u met leerkrachten mailen en/of appen.

Lees meer

Scholen en kinderopvang dicht (tot 6 april)

Beste ouders/verzorgers,

Ook u zult ongetwijfeld vernomen hebben, dat het kabinet vandaag heeft besloten dat met ingang van morgen alle scholen in Nederland dicht blijven.

Opvang Voor ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de vitale beroepen (o.a. zorg, politie, ambulancepersoneel en brandweer) is het van groot belang, dat zij hun werk kunnen blijven verrichten. Morgen biedt onze school de mogelijkheid van opvang van hun kind(eren) voor deze doelgroep. In de loop van morgen zullen wij overleggen over de mogelijkheid van clustering van opvang van deze leerlingen op één plek.

Onderwijs/huiswerkmaatregelen Wij zullen, samen met andere scholen, nadenken over onderwijs/huiswerkmaatregelen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u nader informeren.

Met vriendelijke groet,
Jack van de Mortel
directeur

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Wilt u meer lezen, veel plezier met het bekijken van deze Website…

jack vabn de mortelVoor eventuele aanvullende vragen of informatie kunt u terecht bij ondergetekende.

handtekening jack

smily uitdagend leren én uitdagend spelen