• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

Nieuwsberichten

CONTINUROOSTER

Beste ouders/verzorgers,

Ik hoop dat het op dit moment goed met jullie en je familie gaat. Dat iedereen gezond en wel is en dat coronaklachten ver van jullie en je familie zijn (gebleven).

Zoals we jullie al eerder hebben laten weten gaat het primair onderwijs op maandag 11 mei aanstaande weer van start. Voor de reguliere Basisscholen in omvang anders dan het Speciaal Basis Onderwijs. De Basisscholen starten voor de helft van de onderwijstijd, de SBO voor de volledige omvang.

Na overleg met het College van Bestuur, de MR en de GMR hebben wij wel besloten (en daarmee ook het advies van het bestuur volgend) om over te gaan tot een CONTINUROOSTER (in navolging van de meeste MOVARE-scholen die overgaan naar een continurooster).

Voor ARCADIA zijn dit tot aan de zomervakantie de SCHOOLTIJDEN :

MAANDAG – DINSDAG – DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 8.30 UUR TOT 13.30 UUR

WOENSDAG VAN 8.30 UUR TOT 12.30 UUR

DE SCHOOLREIS VAN 25 JUNI KOMT TE VERVALLEN EN WORDT EEN NORMALE LESDAG EN DE STUDIEDAG VAN 26 JUNI WORDT EVENEENS EEN NORMALE LESDAG

HEMELVAART EN PINKSTERWEEK VRIJAF BLIJFT ONGEWIJZIGD (ZIE VAKANTIEROOSTER/ SCHOOL-KALENDER WEBSITE)

De PO-raad (adviesraad voor besturen) heeft protocollen ontwikkeld voor basisscholen en speciale basisscholen die een herstart van deze scholen soepel moet laten verlopen. Deze protocollen vormen de basis voor de manier waarop MOVARE-scholen de herstart vorm gaan geven. Deels betreft het afspraken die voor alle MOVARE-scholen gelden en deels zijn het afspraken waar scholen specifieke invulling aan geven. In de loop van de week willen wij jullie verder hierover informeren ook omdat er vanuit het College van Bestuur nog een aantal afspraken aan toegevoegd zullen worden.

Deze wijziging van de schooltijd willen wij echter iets eerder met jullie delen.

HOU DE KOMENDE DAGEN AUB DE WEBSITE – WHATSAPP – MAIL IN DE GATEN VOOR VERDERE INFORMATIE

Mede namens het team van SBO Arcadia,

Jack van de Mortel

Scholen open per 11 mei

Beste ouders,

U zult het bericht hebben gehoord dat de scholen per 11 mei weer open gaan. Volgende week zullen wij met het college van bestuur en de mr van school, overleggen hoe wij het openstellen van onze school inhoudelijk vorm gaan geven. Samen met het team bekijken we dan hoe dat concreet in elke klas zal gaan uitzien.
Verdere informatie volgt. Bekijk daarom ook regelmatig onze website.
De opvang voor kinderen met ouders met cruciale beroepen gaat vanaf 6 mei t/m 8 mei gewoon door! Geef wel tijdig aan of u gebruik wilt maken van deze opvang. Hopende u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,
Met heel veel groeten,

Fabien Jadoul en Jack van de Mortel

Nieuwsvideo SBO Arcadia

Gelieve de video niet te downloaden of verder verspreiden.

MEDEDELINGEN VOOR OUDERS/VERZORGERS

Ik hoop dat het in deze ' bizarre en vreemde tijd' gezien de omstandigheden goed met jullie en je kinderen gaat en jullie en je familie gevrijwaard zijn en blijven van dit verschrikkelijke virus.
Zojuist is het besluit gevallen dat de situatie zoals die de afgelopen 2 !/2 week heeft geduurd voort zal duren tot eind van de meivakantie (6 mei a.s.) . Dit betekent dat jullie kinderen (onze leerlingen) nog steeds een aantal weken niet naar school toe kunnen en we de ' (t)huiswerkonderwijs' - situatie zullen moeten voortzetten.

Lees meer

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Veel plezier met het bekijken van deze Website…

smily uitdagend leren én uitdagend spelen