• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

Nieuwsberichten

NIEUWE OVERBLIJFKRACHTEN

bij de OR hebben zich een aantal nieuwe overblijfouders gemeld. Deze overblijfouders begeleiden de leerlingen tijdens de middagpauze van 12.15 tot 12.30 uur bij het eten en houden samen met de leerkrachten toezicht tussen 12.30 en 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en de ‘lange’ vrijdagen.

Lees meer

NIEUWE LEDEN OR

Onlangs hebben een groot aantal ‘moeders’ zich opgegeven als lid van de Ouderraad. Inmiddels heeft er een vergadering met een vrijwel voltallige ouderraad plaatsgehad en zijn er een aantal zaken besproken en ook een aantal taken verdeeld. Vanuit het principe ‘veel handen maken licht werk’ hebben de eerste activiteiten plaatsgehad.

Lees meer

STAKING 12 DECEMBER

Op dinsdag 12 december is er gestaakt door veel medewerkers uit het Primair Onderwijs omdat de minister geen gehoor heeft gegeven aan de ‘eisen’ vanuit het Onderwijsveld om meer geld voor met name de vermindering van de werkdruk beschikbaar te stellen.

Nogmaals voor de ervaren steun en de overwegend positieve reacties onze dank!!!

Team SBO Arcadia

SINTERKLAAS OP ARCADIA

Op woensdag 6 december bezocht de Sint samen met een van zijn Pieten onze school. Uitbundig werd hij toegezongen en binnengehaald in de verschillende groepen.

Lees meer

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Wilt u meer lezen, veel plezier met het bekijken van deze Website…

jack vabn de mortelVoor eventuele aanvullende vragen of informatie kunt u terecht bij ondergetekende.

handtekening jack

smily uitdagend leren én uitdagend spelen