• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

Nieuwsberichten

AFSCHEID VAN RIKIE WETZELS

Onze trouwe en lieve overblijfouder Rikie heeft vanwege het bereiken van ‘de pensioenleeftijd’ afscheid genomen als overblijfouder en ‘mevrouw van het waardebonnenwinkeltje’. Wij willen Rikie dan ook bedanken voor alles wat ze al zo vele jaren voor ons, de ouderraad en vooral de kinderen heeft gedaan.

We zullen de goedlachse en gezellige Rikie gaan missen 

SCHOOLKOOR CANTA YOUNG VAN START

Na de herfstvakantie zijn we gestart met een koortje uit de groepen van juf Edith en de juffen Hanneke en Marianne. Dit in het kader van het ‘Canta Young’ project. CantaYoung laat Kerkraadse kinderen (weer) zingen!

Lees meer

SPONSORING KIWANY’S LANDGRAAF / KERKRADE

Naar aanleiding van het Project ‘Dank je wel’ waarbij de leeftijdsgroep 65+ door de KIWANY’S KERKRADE / LANDGRAAF op een bijzondere manier in het zonnetje werd gezet, was er voor de Speciale (Basis) Scholen uit Kerkrade t.w. de St. Jan Baptist en Arcadia een bijzondere verrassing.

Lees meer

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Veel plezier met het bekijken van deze Website…

smily uitdagend leren én uitdagend spelen