• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

INSPECTIEBEZOEK ARCADIA

INSPECTIEBEZOEK ARCADIA

Op maandag 20 november heeft Dhr. R. van Herpt, Inspecteur voor het Basisonderwijs de school bezocht in het kader van een Inspectiebezoek ‘Nieuwe Stijl’. 

Met een dergelijk onderzoek hebben we in 2015 in het teken van een ‘Pilot’ al kennis gemaakt.

Toen hebben zelfs 2 inspecteurs de school bezocht en op een aantal onderdelen bekeken. Deze onderdelen zijn toen vrijwel allemaal met een Basisarrangement  en de waardering ‘goed’ beoordeeld.

Hierbij een korte reactie betreffende het Inspectiebezoek:

De 'geïnspecteerde onderdelen' werden door dhr. R. van Herpt als voldoende -  goed gewaardeerd. 

Voldoende voor Samenwerking (met o.a. Samenwerkings-verband en Bestuur) en voor de Verantwoording en Dialoog. Zaken waar we in de Schoolontwikkeling voor 2017 e.v. al mee aan de slag waren/zijn.

Aan Didactisch Handelen is de waardering goed  gekoppeld, met wat hij bij een aantal collega's gezien heeft,  hem tot de uitspraak: 'excellent'  heeft verleid.

Verder heeft hij - ongevraagd - nog een aantal zaken met de kwalificatie goed gewaardeerd o.a. het pedagogisch klimaat en de tijdens het kwaliteitsonderzoek in 2015 gewaardeerde onderdelen ( Onderwijsproces, Schoolklimaat&Veiligheid en Kwaliteitszorg& Ontwikkeling) op de eerdere waardering ‘goed’ gehandhaafd.

Verder is gesproken over ontwikkelingen & ideeën over met betrekking tot de rol van het speciaal basisonderwijs binnen ‘Passend Onderwijs’. 

Al met al heeft het gesprek en bezoek binnen een ontspannen en open sfeer plaatsgehad, waarbij we als SBO dhr. van Herpt de mogelijkheid hebben gegeven  kennis te nemen van een doorsnee SBO dag hetgeen hijzelf ook in de bespreking concludeerde. 

Namens het tevreden & trotse team van SBO Arcadia,

Jack van de Mortel

Binnenkort zal het volledige Inspectieverslag weer te lezen zijn op de site van de onderwijsinspectie en op de website ‘Vensters PO’

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Wilt u meer lezen, veel plezier met het bekijken van deze Website…

jack vabn de mortelVoor eventuele aanvullende vragen of informatie kunt u terecht bij ondergetekende.

handtekening jack

smily uitdagend leren én uitdagend spelen