• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

Pensioen...

Beste Ouders/Verzorgers,

Zoals jullie waarschijnlijk via je kind(eren) hebben vernomen ga ik binnenkort het onderwijs verlaten. Ik heb inmiddels bijna de pensioenleeftijd bereikt en hoop dan ook kort na de zomervakantie van mijn pensioen en vrije tijd te mogen gaan genieten. 

Na ca. 44 jaren werkzaam te zijn geweest binnen het onderwijs, waarvan eigenlijk vrijwel vanaf het begin met de kinderen die me altijd ‘aan het hart gelegen hebben’ namelijk jullie kinderen en onze leerlingen die een ‘speciale aanpak’ vragen.

 

Hier heb ik aanvankelijk als leerkracht en later vanuit de schoolleiding samen met alle collega’s/medewerkers geprobeerd een steentje in bij te dragen. Terugkijkend – vind ik - is dit bij velen van deze prachtige en heel ‘gewone speciale leerlingen’ die ons worden toevertrouwd aardig gelukt. Hetgeen mijn collega’s en ook mijzelf altijd veel voldoening heeft gegeven en nog geeft. Mijn waardering gaat dan ook naar mijn collega’s en hun dagdagelijkse inspanningen voor deze groep van kinderen. 

Gezien de Corona-situatie waarin we nu terecht zijn gekomen is het een afscheid met de ‘nodige’ afstand en in die zin een beetje ‘wrang’. Het is dan ook met gemengde gevoelens dat ik op deze wijze afscheid van jullie neem  en dat niet alleen door de Coronacrisis. Vele mooie, dierbare, prettige en ook de nodige emotionele herinneringen aan (oud-)leerlingen, ouders en collega’s uit deze periode neem ik mee. Een aantal van deze herinneringen had ik graag nog met jullie gedeeld maar helaas kan en is het op dit moment niet anders….

In de afgelopen periode heeft de SBO en met name SBO Arcadia zich nog meer én nadrukkelijk een plek in de Passend Onderwijsomgeving verworven. Naast de ouders/verzorgers uit het directe voedingsgebied Kerkrade en Simpelveld kiezen ook ouders/verzorgers uit andere Parkstadgemeenten voor onze school en dat met reden. 

Al een aantal jaren overtreft derhalve de instroomvraag de plaatsingsmogelijkheid.

De redenen waarom jullie als ouders/verzorgers voor Arcadia kiezen vervult mij met de nodige trots, net als de behaalde (eind)resultaten met zovelen van onze leerlingen. 

Dit alles ondanks een ‘storm van  ontwikkelingen’ rondom - waarin vaak gedacht wordt vanuit financieel oogpunt - met als gevolg:  de speciale leerling als ‘kind van de rekening’.

Vanaf deze plek wil ik dan ook jullie als ouders/verzorgers net als  ‘mijn’ medewerkers en team danken voor de tomeloze inzet en enorme betrokkenheid, voor het geduld met en vertrouwen in mij, ik wens jullie, mijn collega’s en mijn opvolger Fabien (Jadoul) dan ook heel veel succes voor nu en straks.

Op mijn verzoek vieren we mijn  ‘afscheid’ a.s. vrijdag 10 juli in bescheiden vorm. Vanwege Corona-omstandigheden is dit uitsluitend samen met leerlingen en medewerkers. 

Dank aan jullie allen  voor alles,  het ga je goed en tot ziens. Jullie zijn en blijven voor mij onvergetelijk… 

Met vriendelijke groet,  

Jack van de Mortel

Scheidend Directeur SBO ARCADIA

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Veel plezier met het bekijken van deze Website…

smily uitdagend leren én uitdagend spelen