• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

nieuwe locatiedirecteur

FabienIn deze vreemde periode wil ik mijzelf, als nieuwe locatiedirecteur van SBO Arcadia, graag voorstellen.
Via diverse manieren hebben jullie mijn naam wellicht al gelezen en/of gehoord.

Ik ben per 1 april begonnen bij SBO Arcadia. 

Ik ben Fabien Jadoul, 36 jaar en ik woon samen met mijn vrouw en twee kinderen in Heerlen.
In het verleden heb ik o.a. in Heerlen, Landgraaf en Kerkrade in het Basisonderwijs gewerkt.

 

In de afgelopen weken heb ik kennis gemaakt met het team en helaas maar een handje vol leerlingen en ouders door de omstandigheden kunnen ontmoeten. Ik heb enorm veel zin om jullie allemaal te gaan ontmoeten, zij het in deze tijd met gepaste afstand. 

Ik kijk ernaar uit om jullie te leren kennen en we gaan er samen een mooie tijd van maken.


IljaOok ik wil mij graag aan jullie voorstellen. 
Mijn naam is Ilja Theunissen, 48 jaar, ik woon samen met mijn vrouw en zoon van 14  in Heerlen.

Ik ben sinds 11 jaar directeur van SO/VSO st. Jan Baptist, de school aan de “overkant” en heb daarvoor diverse functies vervuld binnen het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

Zoals Jack hierboven al benoemde hebben we binnen onderwijsstichting Movare nagedacht hoe wij, met het vertrek van Jack en daarnaast de uitdagingen die we hebben als het gaat om passend onderwijs te bieden aan elk kind binnen de gemeente Kerkrade en haar directe omgeving, het onderwijs verder gaan invullen.
Vandaar dat wij nadrukkelijker met de twee tegenoverliggende “speciale” scholen gaan samenwerken onder een overkoepelende leiding met daaronder de locatie- en afdelingsverantwoordelijken. 

Ik mag sinds 1 mei jongstleden de overkoepelende leiding voor mijn rekening nemen. De dagdagelijkse leiding komt evenwel bij de locatiedirecteur te liggen. Vandaar dat u in vrijwel alle gevallen te maken zult krijgen met Fabien.

Als ik kijk naar SBO Arcadia en hoe de school er nu voor staat, mag ik u zeggen dat ik trots ben op de wijze waarop nu het onderwijs geboden wordt en de manier waarop een en ander is vastgelegd en ontwikkeld. We kunnen dus met rust en vol vertrouwen een volgende stap zetten, in de wetenschap dat het goed is wat we nu al doen.

Natuurlijk zal ook ik regelmatig te vinden zijn op SBO Arcadia en hoop ik u allen aldaar te ontmoeten. We gaan voor nog beter afgestemd onderwijs voor alle kinderen die aan ons worden toevertrouwd!

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Veel plezier met het bekijken van deze Website…

smily uitdagend leren én uitdagend spelen