• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

kunstwerk op SBO Arcadia

Het kunstwerk op SBO Arcadia is klaar. De wereld van Arcadia, gemaakt voor en door Arcadia.

De leerlingen van SBO Arcadia hebben vanaf het begin van het nieuwe schooljaar gewerkt aan een groot kunstwerk in de centrale hal van de school. Het kunstwerk is een weerspiegeling van de school met als kern de spiegel die iedere leerling, leerkracht, ouder, medewerker, grootouder, betrokkene en bezoeker van Arcadia weerspiegelt en daarmee een wezenlijk deelgenoot maakt van Arcadia.

Het land van Arcadia wordt gevormd door iedereen die betrokken is bij de school. De spiegel is de kern van de spiraal. De spiraal is de weg van je binnenwereld naar de buitenwereld en omgekeerd ook het pad terug naar je kern, waarin je kunt voelen of je op de juiste weg bent.

Bij Arcadia leer je vanuit je eigen kern je kwaliteiten benutten en ontplooien. De spiraal is daarbij tevens het pad naar buiten waarin ze mogen ervaren. Het pad waarop leerlingen zich stap voor stap ontwikkelen en uiteindelijk zo ver zijn dat ze mogen uitvliegen op weg naar hun volgende avontuur op het voortgezet onderwijs. Dit wordt weergegeven door de uitvliegende vogels.

Terwijl ieder zijn ontwikkelingspad doorloopt, is Arcadia voor hen een plek waar ze zich thuis mogen voelen en een eigen plek hebben binnen de school. Deze wordt gerepresenteerd door de huisjes en kastelen die in het land van Arcadia staan. Ieder huis en gebouw is uniek, net als iedere leerling... en ieder individu. De eekhoorns staan symbool voor de juffen en meesters, die zich inzetten voor de ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij zijn ze op zoek naar de sleutels waarmee de deuren naar de talenten en kwaliteiten van de leerlingen openen. In het land van Arcadia staan niet alleen beschermende bomen, maar er is ook het wassende water waarin iedereen leert zwemmen en waarin je leert met je emoties om te gaan... Boos, bang, vrolijk, lief en trots. Ook dit mag er zijn in het land van Arcadia en wordt ingezet om te leren.

Leren van jezelf, leren van de ander en leren voelen en vertrouwen. Dit alles onder toeziend oog en helpende hand van de wijze uil, de directeur, meester Jack bij de uitgang (en ingang) van de spiraal. Bedankt meester Jack, dat wij alle ruimte en vrijheid kregen om ons in kleur en vorm uit te drukken en de wereld van Arcadia groots neer te zetten.

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Veel plezier met het bekijken van deze Website…

smily uitdagend leren én uitdagend spelen