• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

De leerlingenraad staat voor meedenken

De leerlingenraad staat voor meedenken, meedoen en meepraten over zaken die de leerlingen aangaan.  Onderwerpen die aan bod kunnen komen: schoolregels, activiteiten op school, inrichting van het schoolplein, vieringen (sinterklaas, kerst, carnaval). In samenspraak met medewerkers van de school, zullen aandachts- en gesprekspunten bepaald worden.

Zoals in onze visie en missie is weergegeven willen wij er alles aan doen om de leerlingen zo veel mogelijk te betrekken bij het onderwijs en de schoolse praktijk om hen op deze manier voor te bereiden op de maatschappij. Binnen onze maatschappij neemt immers de aandacht voor sociale cohesie en burgerschap toe. Mede door de leerlingenraad willen wij leerlingen leren om op democratische wijze actief deel te nemen. De belangrijkste voorwaarde is misschien nog wel het enthousiasme van de leerlingen zelf. Dat enthousiasme ontstaat als inspraak effect heeft en als alle leerlingen ervaren dat ze verantwoordelijkheden krijgen/hebben op school.

De leerlingenraad bestaat uit 8 kinderen (2 kinderen uit de elk van de hoogste groepen).

De leden van de leerlingenraad verzamelen alle ideeën die in hun klas bedacht worden. Deze ideeën worden in een 'ideeënbus' gestopt en worden in de maandelijkse vergadering besproken. Bij iedere vergadering is ook altijd een juf aanwezig die zal bijsturen waar nodig is.

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Veel plezier met het bekijken van deze Website…

smily uitdagend leren én uitdagend spelen