• Home slideshow 01

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 02

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 03

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

 • Home Slideshow 04

  Welkom op onze website

  SBO Arcadia is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in de gemeente Kerkrade

SINT OP ARCADIA

Verleden week werd er door de verschillende groepen een bezoek gebracht aan het huis van Sinterklaas in de gemeente Onderbanken/Schinveld. De Sint had toen beloofd dat hij deze week nog even voorbij zou komen als hij tijd had.

 

Sint 1 SBO ArcadiaVandaag was het dan zover en bezocht Sint, de GoochelPiet  en PieperNelleke de groepen van juffrouw Miriam en Michelle, juf Yana, juf Cindi en van juffen Nicolle en Nienke. Het was de hele ochtend een supergezellige boel. Er werd gedanst, gezongen, pepernoten gebakken, gepeperrekend, gepepersjoeld, gesnoept enz. enz. Sint 2 SBO Arcadia

De kinderen hebben dan ook alleen maar plezier gehad. En niet alleen de kinderen…. Ook Sinterklaas was in zijn nopjes en maakte (ondanks zijn hoge leeftijd) nog een -niet onverdienstelijk- dansje met juf Miriam.

Aanstaande vrijdagochtend 6 december wordt het feest nog even voortgezet. De oudere kinderen hebben dan hun surprise-ochtend en de jongere kids gaan samen met hun juffen ook nog een aantal gezellige Sinterklaasactiviteiten doen.

ONZE NAAM

De naam ‘Arcadia’ verwijst naar “het groene, als lieflijk en vredig ervaren Arcadië, een landschap in de Griekse Peloponnesos: volgens de overlevering de geboorteplaats van het onbereikbaar geachte in leren, denken en onderzoeken”….

Lees meer…..

OVER ONZE SCHOOL….

Onze Speciale school voor Basis Onderwijs Arcadia, met ca. 140 leerlingen verdeeld over 10 groepen wordt ook wel als speciale onderwijsvoorziening ‘lichte zorg’ Primair Onderwijs aangeduid.

De kerntaak van SBO Arcadia is om kinderen die hulpvragen stellen ten aanzien van leren en/of sociaal emotioneel te begeleiden in een ‘passende onderwijsomgeving’.

Lees meer….

VOOR WIE IS DE SBO BEDOELD…?

SBO Arcadia is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Voor deze kinderen staat vast dat ze    – althans voor enige tijd – aangewezen zijn op instructie in specifieke Arrangementen. Wij noemen dit een orthodidactische aanpak. Leerstof wordt op een dusdanige manier door de leerkracht aan de kinderen aangeboden waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke vaardigheden en capaciteiten van het kind. Daarnaast is er bij het kind veelal behoefte aan ondersteuning in Arrangementen, een zgn. orthopedagogische benadering of ondersteuning op het gebied van ‘gedrag’.

Lees meer….

TROTS OP WAT WE DOEN…!!!

Op het feit dat onze aanpak bij veel van de aan ons toevertrouwde kinderen tot passende resultaten leidt, kinderen graag naar school komen en na de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ook hun diploma behalen zijn we uiteraard bijzonder trots. Dat we daarbij ook bij velen een positieve bijdrage leveren in o.a. hun functioneren, (zelf-)redzaamheid, zelfvertrouwen en welbevinden geeft ons het gevoel ‘van betekenis te (kunnen) zijn’ ….

Veel plezier met het bekijken van deze Website…

smily uitdagend leren én uitdagend spelen